oljournal.in.uasitemap

About

Політологія. Соціологія. Право. №1-2 2017

Титульна сторінка

Зміст

ПОЛІТОЛОГІЯ

Черниш Вадим, Махадеван Прем
Інформаційний вимір гібридної війни

Багінський А. В.
Реконцептуалізація модерної держави: автономія, спроможність, належне урядування та конфлікти

Бокоч В. М.
Релігія в гібридній війні на сході України

Васильченко О. М.
Когнітивний фреймінг як інструмент врегулювання міжнародних конфліктів

Горло Н. В.
Етнополітичні ризики у взаємодії національних меншин і споріднених їм держав

Кияниця Л. Л.
Конфліктогенність міждержавних відносин на Близькому Сході після «Арабської весни»: сучасний стан та перспективи розвитку

Ключкович А. Ю.
Інститут президентства в контексті політичних рансформацій у Словацькій Республіці

Коппель О. А., Пархомчук О. С.
Альтернативні моделі міжнародного порядку

Лепська Н. В.
Структура та типологія сучасного геополітичного простору

Павлятенко О. В.
Умови та фактори поширення сепаратистських настроїв в Україні: етнонаціональний аспект

Яворський М. С.
Феномен популізму крізь призму історії політичної думки (концептуалізація поняття)

Яковлєва Н. І.
Динаміка змін системи виборів народних депутатів України

Яновська О. В.
Інституалізація волонтерського руху в Україні: безпековий вимір

СОЦІОЛОГІЯ

Берездецька Л. В.
Спроба аналізу військового конфлікту на сході України в площині травматичних теорій

Бєлоусова Н. В., Безносюк О. І.
Нові форми та прийоми навчання студентів з інклюзією в університеті «Україна» в рамках програми розвитку інклюзивного соціально-реабілітаційного туризму

Ващинська І. І.
Теоретична інтерпретація та моделювання поняття «групова лояльність»

Глебова Н. І.
Соціальна компетентність: соціологічні аспекти дослідження чинників успішної колективної професійної діяльності

Дембицкий С. С.
Независимая Украина в геополитическом дискурсе: вехи и акценты

Жовнір А. О.
Забезпечення інформаційної безпеки в умовах становлення та розвитку електронної освіти

Конончук О. Г.
Аналіз методологічних аспектів індексу «Freedom in the World»

Кравченко В. О., Королевська А. В.
Ґендерна нейтральність у шведському суспільстві

Любчук В. В.
Нетрадиційні методи викладання соціології на несоціологічних спеціальностях (досвід застосування)

Орос О. Б.
Детермінація насильницької поведінки серед дітей підліткового віку

Пилипенко Я. С.
Демаркація понять «воєнний конфлікт», «збройний конфлікт» та «війна»

Прасюк О. В.
Позиціювання іміджів політичних партій під час виборчих кампаній в Україні

Усенков М. А.
Циркуляция политической элиты на примере 4-8 составов Верховной Рады Украины

Цихуляк І. М.
Ретроспектива духовно-соціальних аспектів душпастирства греко-католицького духівництва у другій половині XIX століття

Шелухін В. А.
Інтернет-піратство як раціональний вибір (з погляду моделі Ґ. Беккера та концепції мікро-макро переходів Дж. Колмена)

ПРАВО

Бенедик В. І.
Щодо застосування обмежень спільної роботи близьких осіб до завідуючих структурними підрозділами закладів охорони здоров’я

Гуйван П. Д.
Окремі питання темпоральних координат справедливого судочинства

Джавадов Хикмет Аловсат оглы
Привлечение к участию в деле третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, на стадии подготовки гражданского дела к судебному рассмотрению

Єфімов М. М.
Підготовчий етап пред’явлення особи для впізнання під час розслідування злочинів проти моральності

Звоздецька І. В.
Правова культура суб’єктів парламентських процедур

Кравчук О. О.
Три види правового статусу фізичної особи

Кузьмич О. Я.
Гарантія як вид правовідносин за участю третіх осіб

Кузьмін Д. В., Іващенко М. М.
Правові засади експлуатації вітро-та фотоелектричних перетворювачів енергії приватними домогосподарствами

Маковецька В. В.
Забезпечення права дитини на належне виховання в сім’ї трудових мігрантів

Морозов Д. А., Бондар В. С.
Використання спеціальних знань під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій у розслідуванні незаконного посіву або вирощування снотворного маку чи конопель

Несправа М. В.
Права і свободи людини у християнській традиції

Нуруллаєв І. С.
Особливості універсально-правового механізму міжнародного співробітництва в боротьбі з окремими видами злочинів (на прикладі корупції)

Пашинський В. Й.
Верховна Рада України в системі суб’єктів забезпечення оборони держави

Ткачук Т. Ю.
Механізми протидії інформаційним загрозам зовнішніх джерел

Шульга Є. В.
Правові заходи попередження адміністративної деліктності: критерії ефективності

Реферати


Copyright © 2024. Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право.