oljournal.in.uasitemap

About

Політологія. Соціологія. Право. №4 2012

Титульна сторінка

Зміст

ПОЛІТОЛОГІЯ

Срібна Т. В.
Тенденції розвитку демократичної трансформації політичних режимів України і Республіки Польщі у порівняльному аналізі

СОЦІОЛОГІЯ

Кондаков О.
Стать невидимок: виробництво лакун в дискурсі про гомосексуальність в Росії

Пахолок О.
Ідея здорового способу життя та її трансформація в орієнтації і практики стилю життя в пострадянських країнах

Шабанова Алієва В. (Озкан В.)
Ефект і появи процесу "ім‘яцид" при переході від соціалізму до постсоціаліму в Болгарії

СОЦІАЛЬНА РОБОТА

Хархан Г. Д.
Ціннісні орієнтації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

ПРАВО

I. ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

Голосніченко І. П.
Правове регулювання надання адміністративних послуг потребує системного підходу

Золотарьова Н. І.
Поняття методів адміністративної діяльності правоохоронних органів у сфері екологічної безпеки та їх різновид

Костенко І. В.
Давні українські університети – носії болонських традицій

Ясюк Є.
К вопросу о бюджетном финансировании местного самоуправления на уровне гмины в Польше

II. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

Філіпенко Т. В., Філатов В. В.
Правове регулювання діяльності колекторських компаній: український та європейськийдосвід

Трут Д. В.
Заперечення проти вимог кредитора в пасивних солідарних зобов‘язаннях

Шарабурина О. О.
Проблеми правового захисту персональних даних як відомостей з обмеженим доступом

Рисак Л. В.
Порівняльно-правовий аналіз регулювання відносин щодо товарних знаків з позицій законодавства України і Російської Федерації: пошук переваг і альтернатив

III. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ

Звягіна І. Н.
Кодифікація цивільного законодавства Євросоюзу: порівняльно-правове та історичне дослідження

Яцишин Р. В.
Актуальні напрямки міжнародно-правового забезпечення екологічної безпеки атмосферного повітря

IV. ТРУДОВЕ ПРАВО

Бойко Р. В.
Контроль у сфері охорони праці

Реферати


Copyright © 2024. Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право.