oljournal.in.uasitemap

About

Вєтринський І. М.
Геополітика та лідерство в умовах глобалізації

Дікова-Фаворська О. М.
Мобільна робота з молоддю: пошук моделі

Зіньковський Ю. Ф.
Якість освіти – запорука громадської довіри до ВНЗ в контексті сучасних завдань педагогіки

Зозуляк-Случик Р. В.
Основні категорії етики в діяльності соціальних працівників і соціальних педагогів

Климанська Л. Д., Малачівська М. П.
Конструювання соціальних проблем у політичному дискурсі

Коваль М. А.
Деякі сучасні інноваційні підходи у вихованні курсантів (студентів)

Крячко В. І.
Ментальні детермінанти нормативних та дисфункціональних станів соціальної системи

Лаврентьева З. И.
Высшее образование для приемных родителей

Лісовський П. М.
Легітимність повсякденної культури в соціалізації як інституалізованої форми відтворення духовної безпеки

Мігалуш А. О.
Проблеми соціальної адаптації людей з особливими потребами та шляхи їх вирішення

Ромм Т. А.
Социально-воспитательный аспект призрения в России на рубеже XIX – XX вв.

Савицька Л. І., Савицький В. І.
Суспільний ідеал: суть та класифікація

Савка В. Є.
Суспільна місія державних та громадських соціальних служб

Самойленко Н. В.
Соціальний феномен дітей-індиго

Цимбалюк О. М.
До проблеми дослідження професійно-комунікативної педагогічної діяльності у контексті менеджменту соціальної роботи

Черкашина Т. О.
Недержавні громадські організації як суб’єкт надання соціальної допомоги населенню

Швець Л. М.
Дослідження зовнішнього соціального середовища діяльності підприємства

Гожій І. О., Солончук І. В.
Можливості вирішення житлової проблеми на підприємствах недержавного сектору економіки

Єгорова В. С.
Деякій порівняльний досвід формування суддівського корпусу України і зарубіжних країн

Костенко І. В.
Аналіз наукової титулатури як методологічна проблема

Кравчук О. О.
Проблеми адміністративно-правового забезпечення процедур списання державного та комунального майна

Лебедєва О. В.
Співвідношення держави та права: теоретико-правовий аналіз

Осадчий В. І.
Механізм кримінально-правового впливу за пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів в законодавстві України та інших країн-учасниць СНД

Петряєв С. Ю.
Криміналістична характеристика фальшивомонетництва: слідова картина і спосіб здійснення злочину


Copyright © 2024. Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право.