oljournal.in.uasitemap

About

Політологія. Соціологія. Право. №3 2018

Титульна сторінка

Зміст

СОЦІОЛОГІЯ

Chris Weston
Decline and fall of british power: 1963 to 1990. Introduction

Батаева Е. В., Артеменко А. Б.
Концептуализация транзита милитарной идентичности в современной социологии

Кругляк М. Е., Миронюк М. А.
Ставлення до матері-одиначки та підкинутих дітей у суспільстві Наддніпрянської України ХІХ – початку ХХ століть

Лешенок У. С.
Взаємозв’язок ціннісних орієнтацій населення України та електорального вибору

Панченко Л. Ф.
До питання використання кількісних методів у дослідженнях конфліктів

Скокова Л. Г.
Етапи розвитку практико-теоретичних підходів у соціології

Шелухін В. А.
Інтернет-піратство як раціональний вибір

ПОЛІТОЛОГІЯ

Бузаров А. И.
Борьба с коррупцией в Украине и Китае: сравнительная характеристика некоторых аспектов

Гнатюк В. В.
Субнаціональний порівняльний метод: деякі особливості в сучасних дослідженнях

Євсюкова А. В.
Проблематика періодизації громадянської освіти в контексті розвитку ідей демократії (друга половина XIX ст. – 2018 р.)

Ключкович А. Ю.
Громадянське суспільство в сучасній Словаччині: особливості та проблеми функціонування

Осадча Я. Д.
Суперницька інтервенція третіх країн та її вплив на динаміку внутрішніх збройних конфліктів (на прикладі Сирії та України)

Пітей Н. А.
Засади зовнішньої політики адміністрації Барака Обами: російський контекст

Попков Д. О.
Розколоте суспільство: пропозиції до операціоналізації терміна

Яковлева Л. І.
Обґрунтування легітимності публічної влади у ліберальній, республіканській та дискурсивній традиціях

ПРАВО

Брюхно О. В.
Адміністративно-правовий порядок та підстави припинення громадянства внаслідок його втрати в Україні

Говорун В. В.
Адміністативно-процедурне забезпечення вторгнення у право громадян на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції

Гуйван П. Д.
Сутність принципу ефективності права. Часовий аспект

Гусєв О. Ю.
Подання електронних доказів до суду в цивільному судочинстві: проблеми та перспективи

Єфіменко Л. Л.
Аналіз правового забезпечення та організації взяття проб (зразків) товарів під час здійснення митного контролю

Мельник В. М.
Історико-юридичний нарис аскольдової доби (860–882 рр.): Торговельні шляхи і візантійський сюзеренітет

Мисливий В. А.
Співзаподіяння у злочині

Моісєєв М. С.
Адміністративно-правове регулювання діяльності державного бюро розслідувань України

Панькова З. Л.
Адміністративний регламент як інструмент взаємодії суб’єктів під час надання адміністративних послуг у сфері економіки

Пряміцин К. Ю.
Судовий збір у податкових спорах як фактор обмеження доступу до правосуддя

Стасюк О. Л.
Адміністративно-правове забезпечення діяльності органів судової влади у сфері реалізації правозахисної функції в Україні

Торбас О. О.
Зв’язок між розміром майнової шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та розміром застави у кримінальному провадженні

Fedchyshyn D. V.
Features of the judicial protection of land rights

Харитонов С. О.
Щодо деяких ознак об’єктивної сторони військових злочинів

Хряпінський П. В., Світличний О. О.
Обставини, що посилюють кримінальну відповідальність за розбещення неповнолітніх: сучасний стан та перспективи вдосконалення

Яновицька А. В.
Правова природа договору транспортного експедирування

РЕФЕРАТИ


Copyright © 2024. Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право.