oljournal.in.uasitemap

About

Політологія. Соціологія. Право. №1 2019

Титульна сторінка

Зміст

СОЦІОЛОГІЯ

Дембіцький С. С.
Установки на громадську активність в Україні: аналіз показників основних соціально-демографічних груп (2016 та 2018 роки)

Багінський А. В.
Заходи держави в постконфліктному суспільстві

Іванова Т. В.
Біомедичний та соціологічний підходи до психічного здоров’я

Лешенок У. С.
Перспективи використання просторових даних у дослідженнях політичних орієнтацій населення України

Черній П. Д.
До питання формалізації змістовних моделей соціально-економічних систем

Cherniak K. V.
Analysis of the value system in the context of the influence of the ideology of neoliberalism: theoretical conceptualization

ПОЛІТОЛОГІЯ

Ключник Р. М.
Особливості мобілізації учасників політичного протесту

Костенко А. М.
Фінансова спроможність організацій громадянського суспільства в Україні в контексті забезпечення їх інституційної спроможності

Petriaiev O. S.
Migration challenges to common European identity: between myths and reality

Сурніна-Далекорей О. А., Марадик Н. В.
Особливості політичної участі громадян Чеської Республіки

Федоренко В. В.
Морально-правове регулювання конфліктів у військовій організації

ПРАВО

Атаманчук Н. І.
Особливості акцизного оподаткування в Україні

Барабаш О. О.
Право людини на звернення за захистом своїх прав і свобод до ЄСПЛ

Брюхно О. В.
Адміністративно-правове регулювання припинення громадянства в Литовській Республіці та Україні: порівняльний аналіз

Гуйван П. Д.
Правові оцінки Європейського суду з прав людини щодо захисту персональних даних. Їхнє значення для України

Подорожна Т. С., Білоскурська О. В.
Конституційна скарга як форма судового захисту прав людини в Україні

Риндюк В. І.
«Система законодавства» та «cистема нормативно-правових актів»: до питання визначення та співвідношення понять

Соловей А. А.
Дослідження соціальної справедливості в межах трудового права

Філіпович І. О.
Податкові відносини як об’єкт правового регулювання: узагальнення методологічних основ та новації подальшого розвитку

Шестерніна Н. П.
Гарантії та стандарти якості надання безоплатної вторинної правової допомоги в Україні

РЕФЕРАТИ


Copyright © 2024. Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право.