oljournal.in.uasitemap

About

Політологія. Соціологія. Право. №2 2013

Титульна сторінка

Зміст

ПОЛІТОЛОГІЯ

Березинський В.
Культурно та психологічно обумовлені форми соціально-політичної атрактивності

Вишневська І. Г.
Варіант тренду на майбутнє: події диких карт як наслідок американської стратегії стримування та залучення Китаю

Гарбадин А. С.
Чужинець як принцип розрізнення у межах симулятивних політичних практик згідно концепції Жана Бодріяра

Цирфа Ю. А.
Ключові чинники конструювання зовнішньополітичної ідентичності держави

Шаповалова О. І.
Сутність та типологія норм у міжнародних відносинах: аналіз з позицій концепції нормативної сили

Ярова Л.
“Соціальний менеджмент” та “соціальна держава” у традиції європейської теорії та практики

СОЦІОЛОГІЯ

Дутчак О. А.
До неурядових організацій: звуження громадянського суспільства в дискурсі розвитку

Кононова Я. В.
Методологические аспекты актор-сетевой теоретической ориентации: Бруно Латур

Рахманов О. А.
Формування та розвиток ідеології топ-менеджерів великого бізнесу (огляд теоретико-прикладних досліджень)

Павловський В. В., Герчанівський Д. Л.
Інноваційні технології тестування якості навчання у контексті Болонського процесу

Танчер В. В., Свиридон Т. В.
Масова культура в контексті демократичних перетворень ХХ століття

Щербина В. М.
Міжкультурна комунікація у сучасному соціокультурному просторі

ПРАВО

І. ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Ясюк Є.
Последствия нарушения договорных обязательств государствами – членами Европейского Союза

ІІ. ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА АВТОРСЬКЕ ПРАВО

Дергачов Є. В., Одінцова О. О.
Право на інформацію та реалізація інформаційних прав у сфері особистих немайнових прав людини в Україні

Черняк Г. М., Одінцова О. О.
Об'єкти авторського права в сфері функціонування мережі інтернет

ІІІ. ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

Золотарьова Н. І.
Надра і води як об’єкти адміністративно-правової охорони

Кравчук О. О.
Акти реалізації прав і обов’язків у сфері управління державною власністю

ІV. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ПРАВА

Чепульченко Т. О.
Правова культура: місце у правовому процесі та вплив на стан законності в державі

Белянская О. В.
Специфика непосредственной реализации прав и свобод личности в частноправовых отношениях

V. ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Степанченко О. С.
Історико-правовий аналіз основних шляхів реформування інвестиційного законодавства Російської імперії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)

Реферати


Copyright © 2024. Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право.