oljournal.in.uasitemap

About

Політологія. Соціологія. Право. №1-2 2016

Титульна сторінка

Зміст

ДОПОВІДІ НА ПЛЕНАРНОМУ ЗАСІДАННІ VI МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ІСТОРИЧНА СОЦІОЛОГІЯ ЦИВІЛІЗАЦІЙ:
МОДЕРН ПОМІЖ ДЕМОКРАТІЄЮ ТА НЕРІВНІСТЮ» (30-31 ТРАВНЯ 2016 РОКУ)

Злобіна О. Г.
Український модерн в теоретичних координатах Ю. Ґабермаса

Макєєв С. А.
Модерн в отечественном интерьере: состояние сингулярности

СОЦІОЛОГІЯ

Багінський А. В.
Теорії модерної держави: війна та кристалізація

Баранова С. С.
Самоорганізаційний потенціал трудової організації

Берездецька Л. В.
Особливості користування державними програмами демобілізованими учасниками АТО в українському суспільстві

Бовгиря І. В.
Емпіричні індикатори релігійних змін у Східній Європі наприкінці ХХ – на початку ХХІ століть

Калашнікова Л. В.
Кількісно-якісні критерії аналізу рівня безпеки життєдіяльності особистості: поєднання статистичного та соціологічного підходів

Козачук М. Б.
Нові види волонтерства в Україні як відповідь на виклики часу

Лазаренко I. С.
Конвертація соціального капіталу у практики соціальної допомоги

Маулік С. С.
Cоціальні інновації як ефективний інструмент соціального інжинірингу: український вимір

Назаренко К. С.
Концептуалізація поняття «соціальна відповідальність»

Нерсесян Г. А.
Методи соціологічних досліджень для діагностики ефективності інструментів асиметричної відповіді на гібридну агресію в гуманітарній сфері

Сірий Є. В.
Проблемні сторони дослідження соціальної напруженості українського суспільства

Шпіц-Чечота І. А.
Освітній аудит як засіб діагностики освітньої галузі міста Чернігова

ПОЛІТОЛОГІЯ

Валюшко І. О.
Витоки інформаційної агресії Росії в українському інформаційному просторі

Вестон К.
Brexit and the emergence of panglossian politics

Воронежський К. В.
Напрямки вдосконалення антикорупційного законодавства України в контексті зарубіжного досвіду визначення корупційних явищ

Желіховський С. В.
Європейський вектор політики Конгресу США у кінці ХХ – на початку ХХІ століття

Калінін В. Ю.
Дисциплінарна приналежність світ-системного аналізу: до питання визначення

Пінчук І. В.
Децентралізація публічної влади як головний фактор для забезпечення сталого розвитку України: пошук спільних векторів

Покровська А. В.
Обмеження свободи слова в контексті висвітлення антитерористичної боротьби: наукове осмислення проблеми

Телешун Я. С.
Особливості функціонування фінансово-політичних груп у системі публічної політики: реалії України

Чупрін Р. В.
Гібридні виборчі системи в сучасному світі: основні різновиди та тенденції застосування на загальнонаціональному рівні

Яковлєва Н. І.
Особливості позачергових парламентських кампаній періоду незалежності України

ТЕЗИ УЧАСНИКІВ VI МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ІСТОРИЧНА СОЦІОЛОГІЯ ЦИВІЛІЗАЦІЙ:
МОДЕРН ПОМІЖ ДЕМОКРАТІЄЮ ТА НЕРІВНІСТЮ» (30-31 ТРАВНЯ 2016 РОКУ)

Кучко О. Є.
Різні моделі електронного врядування як різні шляхи до модернізації

Потерейко О. О.
Віртуалізація держави як новітня характеристика доби глобалізації

Суванова А. А.
Фактори мотивації отримання вищої освіти студентами КНУ ім.Т. Шевченка та їх динаміка на прикладі UNIDOS

ПРАВО

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

Развадовський В. Й., Голосніченко І. П., Голосніченко Д. І.
Адміністративно-процедурний кодекс – необхідна правова основа надання державних послуг поліцією

Кропивницький М. О.
Про принципи фінансування соціального забезпечення в Україні

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВА

Чепульченко Т. О.
Фактори впливу правотворення на ефективність регулювання суспільних відносин

Тараненко М. Г.
Перші державні утворення на території України

Журавльова А. М.
Права людини як основа сучасного розвитку права в Україні

МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Гожій І. О.
Деякі питання колізійного регулювання міждержавного усиновлення

ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

Захарченко І. М., Семенюк О. О.
До питання розуміння предмета злочинів проти свободи совісті

Нікітенко В. М.
Історія становленння кримінальної відповідальності за фальсифікацію доказів

Павленко І. В.
Зараження венеричною хворобою: проблеми кваліфікації

РЕФЕРАТИ


Copyright © 2024. Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право.