oljournal.in.uasitemap

About

Політологія. Соціологія. Право. №3 2012

Титульна сторінка

Зміст

ПОЛІТОЛОГІЯ

Дебенко І. Б.
Механізми символізації в конструюванні політичної реальності

Паніч Ю. В.
Стан розвитку громадянського суспільства, як віддзеркалення національної свідомості, менталітету української нації

Приймак Л. П.
Особливості реалізації принципу «стримувань і противаг» як умови переходу до демократії в Україні

Сорокопуд О. Є.
Принципи та механізми зворотного зв'язку як засобу конструювання політичних діалогів

Сухіашвілі Д.
Методологія та стан вивчення зовнішньої політики Грузії в контексті Європейської інтеграції

Хомин І. Є.
Методологічні засади дослідження міжпартійних взаємодій у суспільствах, що трансформуються

СОЦІОЛОГІЯ

Рахманов О. А.
Власники крупного капіталу як соціальний суб'єкт: проблема категоріального охоплення

Рішко А. М.
Соціум сучасного міста: спільноти та тенденції їх розвитку

Романовська О. В., Драчук Я. І.
Механізми впливу та маніпуляція в моді

Щедрін А. Т.
Пошук позаземних цивілізацій як глобальна проблема сучасності: соціокультурні виміри

СОЦІАЛЬНА РОБОТА

Бєспалова К. О.
Мотиваційні аспекти волонтерства: досвід західних країн

Димитрова Л. М., Кіхтан Г. О.
Причини та соціальні фактори суїцидальної поведінки підлітків

Кескин О.
Влияние евроинтеграции на социальную работу с женщинами в Турции

Крижанівська О. П., Каленська О. О.
Етимологія поняття «діти з особливими потребами» у вітчизняному освітньому просторі

Крижанівська О. П., Попова І. С.
Соціальний супровід в роботі соціальних служб ВНЗ України: завдання та технології

Левчук Т. І.
Державна організація соціальної роботи в США

Майструк Н.О., Синявська Д.С.
Міжсекторальна взаємодія у сфері первинної профілактики ВІЛ/СНІДу: особливості розвитку в Україні

Пиголенко І. В., Мєсьянінова І. А.
Емоційне вигорання фахівців із соціальної роботи РЦСССДМ

Романовська О. В., Гордієнко К. О.
Пенсійна реформа в Україні: особиста відповідальність за забезпечену старість

Слушаєнко В. Є., Сєрик М. П.
Слоган як інструмент соціальної реклами

Терещенко І. І., Рибченко Я. М.
Особливості соціальної роботи з дітьми, які мають вади слуху

Титаренко І. О., Шилова Є.
Соціальна робота з молоддю в умовах поширення соціальних інтернет-мереж

ПРАВО

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН В ІНОВАЦІЙНІЙ СФЕРІ

Рисак Л. В.
Правовий режим охорони добре відомих товарних знаків за міжнародним національним законодавством

Юдкова К. В.
Сфери правового регулювання віртуальної реальності

ПРОБЛЕМИ ГОСПОДАРСЬКОГО ТА ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА

Бакалінська О. О.
Недобросовісна конкуренція як форма зловживання суб'єктивним цивільним правом

Зелениця І. М.
Захист прав учасників корпорацій від недружніх поглинань

ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОГО ТА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

Голосніченко Д. І.
Європейська рада, Рада ЄС, Європарламент: розподіл повноважень

Золотарьова Н. І.
Форми адміністративної діяльності правоохоронних органів у сфері екологічної безпеки

Мусієнко Т.
До питання законодавчого закріплення основних термінів у сфері альтернативної енергетики України

Філіпенко А. С.
Місце управлінського рішення в адміністративно-правовій діяльності

ФІНАНСОВЕ ТА БАНКІВСЬКЕ ПРАВО

Голубчік В. В.
Проблемні питання діяльності ринку форекс в Україні

Сударенко О. В.
Правові засади бюджетного відшкодування ПДВ в Україні

ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Костенко І. В.
Історичні традиції та сучасні тенденції динаміки системи наукової титулатури в Україні

Чепульченко Т. О.
Верховенство права як основоположний принцип сучасного правотворення

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Лук'янчиков Є. Д., Лук'янчиков Б. Є.
Психологічний вплив у досудовому провадженні

Осадчий В. І.
Об‘єкт транспортних злочинів

Павленко І. В.
Безплідність як наслідок незаконно проведеного аборту: проблемні аспекти

Дунаєвська Л. Г., Лушпієнко В. М.
Трансплантація органів і тканин людини: правовий та криміналістичний аналіз

Реферати


Copyright © 2024. Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право.