oljournal.in.uasitemap

Політологія. Соціологія. Право №4 2010

Грицай Н. А.
Політико-правові аспекти дослідження феномену інформаційної безпеки України

Дубовик Н. А.
Критика плюралізму еліт у сучасному процесі державотворення

Коваль Н. І.
Особливості та основні фактори формування політичної культури молоді Закарпатської області

Кожекіна Л. Ю.
Політична соціалізація як суб`єкт-суб`єктний процес: теоретичні підходи до періодизації

Миронов М. І.
Світова політика як ігровий простір

Рибій О. В.
Становлення політичних інститутів: природа та особливості процесу інституціоналізації

Селезньова Н. П., Бондаренко М. А.
Динамічна кореляційна модель електоратних уподобань виборців на прикладі виборів 2010 року

Богачев Р. М.
Глюкалізація: "GLOBAL VS. LOCAL або GLOCAL"

Кириленко О. М.
Розвиток інституту спорту в умовах глобалізації

Коваленко Я. Я.
Ефективність соціальної реклами: постановка проблеми

Котова Л. Б.
Социальное образование как значимый фактор общественного развития

Мазурик О. В.
Соціальна відповідальність як складова концепції соціального аудиту

Мельниченко А. А., Мельниченко С. В., Бондаренко А. І.
Антикризове державне управління в контексті подолання проблеми бідності: соціологічний підхід

Мирвода К. Г.
Ставлення у суспільстві до осіб із інтелектуальною недостатністю: постановка проблеми

Нерсесян Г. А.
Держава та громадянське суспільство на шляху від свободи від... До свободи для кожного-багатьох-всіх

Лаба О. І.
Життєві стратегії молоді в умовах соціокультурної трансформації суспільства

Петренко-Лисак А. О.
Соціальний простір держави в контексті глокалізації

Пиголенко І. В.
Використання методу вуличного опитування в рамках електоральної соціології

Медіна Т. В.
Демографічні процеси у сучасній Україні: соціологічний аналіз

Терешкун О. Ф.
Наука і техніка як ідеологія сучасного суспільства

Iпатов Е. Ф., Павловський В. В
Проблеми інноваційного контролю успішності студентів з гуманітарних дисциплін

Селезньова Н. П., Волохонська Ж. В.
Деякі аспекти соціометрії суспільної думки на прикладі виборів президента України 2010 року

Даниленко К. В.
Сучасні підходи до розуміння здорового способу життя молоді як об’єкта соціальної роботи

Денисенко Н. В.
Специфіка теоретико-соціологічних засад інституціалізації соціальної роботи

Дідковська М. С.
Соціально-психологічний тренінг як засіб формування комунікативних здібностей

Немченко А. О.
Благодійність в Київській Русі, як соціально-культурна засада розвитку благодійної діяльності в Україні

Терещенко І. І., Полівода А. П.
Вундеркінди третього тисячоліття в сучасному суспільстві, типологія, особливості поведінки та проблеми виховання

Крижанівська О. П., Степаненко Г. В.
Життєва некомпетентність вихованців інтернатних закладів

Крижанівська О. П., Ткачук О. С.
Позанавчальна діяльність як об’єкт соціальної роботи з попередження антигромадської поведінки сучасних підлітків

Приходько Т. В., Шамало Т. Г.
Професіоналізація кадрів в галузі соціальної роботи: історія становлення та сучасний дискурс

Нечипоренко В. М.
Теоретичні засади використання соціальної реклами в Україні

Титаренко І. О., Лісовська І. В.
Явище соціопатичної поведінки як проблема для існування й розвитку сучасного українського суспільства. Завдання та можливості соціальної роботи і корекції

Бердар М. М.
Адміністративно-правові аспекти регулювання підприємницької діяльності

Божко В.М.
Механізм правового регулювання оплати праці, запроваджений кодексом законів про працю УРСР 1922 року

Голосніченко І. П., Черненко Л. М.
Органи виконавчої влади, як суб’єкти надання послуг державної реєстрації актів цивільного стану

Голосніченко Д. І.
Центральні органи державної влади за конституціями України (1917-1919 р.)

Гордієнко С. Г.
Визначення поняття «інтелектуальна власність»: алгоритм та особливості

Дараганова Н. В.
Дискусійні питання класифікації суб’єктів адміністративного права

Золотарьова Н. І.
Необхідність теоретико-правового забезпечення природоохоронної функції української держави

Кравчук О. О.
Керівник державного підприємства в системі управління майном державної власності

Плахтій Ю. В.
До питання суверенітету в конфедерації

Приліпко А. В.
Міжнародно-правові основи формування статусу військово-морських сил на іноземній території у період збройних конфліктів

Щипцов О. О.
До питання доцільності підготовки проекту закону України «Про морську політику України»


Copyright © 2024. Bulletin of the National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute". Politology. Sociology. Right.