oljournal.in.uasitemap

Авторам

Продовжується набір наукових статей до № 4/2019 фахового наукового журналу «Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право».

Набір триває включно до 8 листопада 2019 р.  

 

РУБРИКИ ЖУРНАЛУ:

1. Політологія
2. Соціологія
3. Право

 

УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ СТАТЕЙ:

Для опублікування статті у № 4/2019 необхідно до 8 листопада включно заповнити довідку про автора за посиланням та надіслати на електронну пошту редакції Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. статтю.

Редакція журналу здійснює внутрішнє анонімне рецензування статті. Лише після успішного проходження рецензування автори отримують реквізити для оплати публікаційного внеску.

Розмір коштів на покриття витрат з публікації статей у Віснику Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право складає 500 грн за одну статтю обсягом до 12 стор., у разі перевищення обсягу 12 стор. додатково сплачується 40 грн за кожну додаткову сторінку статті.

 

ВИМОГИ ДО НАУКОВИХ СТАТЕЙ:

1. Загальний обсяг статті – 10-12 сторінок основного тексту. Шрифт: Times New Roman; кегль 14, інтервал – 1,5. Усі поля по 2 см. 
2. На початку статті обов’язково необхідно зазначити УДК, номер та назву рубрики (наприклад, 1. Політологія), дані про автора (ПІБ, посада, місце роботи) та назву статті.
3. Далі подається анотація та ключові слова українською мовою. Анотація має містити стислий виклад змісту статті (обсяг – 1800 знаків).
4. Стаття обов’язково повинна містити такі структурні елементи: 
• постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями;
• аналіз останніх досліджень і публікацій з даної теми, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
• формування мети статті;
• виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
• висновки з дослідження і перспективи подальших пошуків у даному науковому напрямку.
5. Перелік використаних літературних джерел слід наводити в кінці статті в порядку появи відповідних посилань. У тексті статті посилання на використані літературні джерела слід зазначати порядковим номером, виділеним двома квадратними дужками, згідно з переліком джерел (позиція цитованого видання у списку літератури, сторінка). Список використаної літератури оформлюється під назвою «Література:».
Зверніть увагу! Бібліографічний опис списку використаних джерел оформлюється з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».
6. Прізвище та ініціали автора латиницею, назва теми, анотація та ключові слова англійською мовою. Анотація має містити стислий виклад змісту статті (обсяг – 1800 знаків). 

 

 ЗАВАНТАЖИТИ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

 


Copyright © 2020. Bulletin of the National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute". Politology. Sociology. Right.