oljournal.in.uasitemap

Авторам

 

Вчені згуртувалися. Разом ми сильніші!

У цей скрутний час ми, наукова спільнота України, повинні бути згуртованими, бо наша сила – у єдності. Саме тому фахові журнали з політичних, соціологічних та юридичних наук об’єдналися, щоб забезпечити безперервність наукової діяльності. 

Наразі в період воєнного стану в Україні триває набір статей до 30 червня лише у 2 видання з політичних наук:

Актуальні проблеми філософії та соціології

Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії

У 13 видань з юридичних наук:

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Юриспруденція»

Lex Sportiva

Часопис цивілістики

Юридичний вісник

Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Юридичні науки

Юридичний науковий електронний журнал

Адміністративне право і процес

Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції

Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Юридичні науки

Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права

Держава та регіони. Серія: Право

Нове українське право

Customs Scientific Journal

Та у 3 видання із соціологічних наук:

Габітус

Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики

Актуальні проблеми філософії та соціології

Інформація про можливість подання статті в «Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право» з’явиться на цій сторінці пізніше. Будь ласка, слідкуйте за оновленнями сторінки.


Copyright © 2022. Bulletin of the National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute". Politology. Sociology. Right.