oljournal.in.uasitemap

Редколегія

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

О.О. Кравчук – д. ю. н., доц., зав. кафедри господарського та адміністративного права факультету соціології і права КПІ ім. Ігоря Сікорського (головний редактор);

П.В. Кутуєв – д. с. н., професор, зав. кафедри соціології факультету соціології і права КПІ ім. Ігоря Сікорського (головний редактор);

А.А. Мельниченко – к. філос. н., доц., декан факультету соціології і права КПІ ім. Ігоря Сікорського (заступник головних редакторів); 

А.О. Ручка – д. філос. н., професор, головний науковий співробітник Інституту соціології НАН України;

А.П. Горбачик – к. фіз.-мат. н., доц., декан факультету соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка; 

А.С. Радей – к. філос. н., ст. викладач кафедри соціології факультету соціології і права КПІ ім. Ігоря Сікорського; 

Б.В. Новіков – д. філос. н., професор, зав. кафедри філософії факультету соціології і права КПІ ім. Ігоря Сікорського; 

В.А. Мисливий – д. ю. н., професор кафедри публічного права факультету соціології і права КПІ ім. Ігоря Сікорського; 

В.М. Денисенко – д. політ. н., професор, зав. кафедри теорії та історії політичної науки ЛНУ ім. Івана Франка;

В.М. Кулик – д. політ. н., головний науковий співробітник відділу етнополітології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України; 

В.С. Бакіров – д. с. н., професор, академік НАН України, зав. кафедри прикладної соціології, ректор Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна; 

Д.І. Голосніченко – д. ю. н., доц., професор кафедри господарського та адміністративного права факультету соціології і права КПІ ім. Ігоря Сікорського; 

Є.Д. Лук’янчиков – д. ю. н., професор кафедри інформаційного права та права інтелектуальної власності факультету соціології і права КПІ ім. Ігоря Сікорського;

Є.І. Головаха – д. філос. н., професор, зав. відділу методології та методів соціологічних досліджень Інституту соціології НАНУ; 

І.П.Голосніченко – д.ю.н., професор, заст. директора з наукової роботи Київського інституту інтелектуальної власності і права Національного університету «Одеська юридична академія»;

Л.Г. Сокурянська – д. с. н., професор, зав. кафедри соціології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна; 

Л.Є. Смола – д. політ. н., професор кафедри видавничої справи та редагування КПІ ім. Ігоря Сікорського; 

Л.М. Хижняк – д. с. н., професор, заст. декана з наукової роботи Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;

Н.В. Костенко – д. с. н., професор, зав. відділу соціології культури та масових комунікацій Інституту соціології НАНУ;

О.А. Фісун – д. політ. н., професор, зав. кафедри політології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна; 

О.В.Тріщук – д. із соц. к., професор, зав. кафедри видавничої справи та редагування ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського;

О.Г. Злобіна – д. с. н., професор, зав. відділу соціальної психології Інституту соціології НАНУ; 

О.Д. Куценко – д. с. н., професор, зав. кафедри соціальних структур і соціальних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка; 

О.І. Салтовський – д. політ. н., професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка; 

О.С. Мурадян – к. с. н., доц., декан факультету соціології Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна; 

С.О. Макеєв – д. с. н., професор, зав. відділу дослідження соціальних структур Інституту соціології НАНУ; 

Ю.С. Ганжуров – д. політ. н., професор, заслужений працівник культури України, зав. кафедри менеджменту видавничо-поліграфічної галузі КПІ ім. Ігоря Сікорського.

 

МІЖНАРОДНИЙ СКЛАД РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ:

А.В. Коротаєв – д. іст. н., зав. лабораторії моніторингу ризиків соціально-політичної дестабілізації Науково-дослідного університету «Вища школа економіки», Москва, РФ;

Абель Полезе – Ph.D. з соціальних наук, ст. науковий співробітник Інституту політичних наук та врядування Талліннського технічного університету, Таллінн, Естонія; 

Адріана Міка – доктор наук (габілітований доктор) з соціології, асистент-професор соціології Варшавського університету, Польща; 

Алієв Амір Ібрагім огли – д. ю. н., професор, декан юридичного факультету Бакинського державного університету, Азербайджанська Республіка; 

Анджей Пукшто – д. політ. н., зав. кафедри політичних наук Університету Вітовта Великого, Литва; 

Войцех Рафаловський – PhD з соціології, асистент-професор соціології Варшавського університету;

Георгій Дерлуг'ян – PhD з соціології, професор соціології та публічної політики філіалу Нью-Йоркського університету в Абу-Дабі, ОАЄ; 

Джесіка Зиховіч – PhD зі слов’янських студій, наукова співробітниця Центру нових демократій імені родини Вейзерів Мічиганського університету; 

Джеффрі Александер – PhD з соціології, професор соціології Йельського університету, США; 

Ева Ясюк —доктор права, перший проректор Вищої торгівельної школи в Радомі, Польща; 

Ерік Райнерт – PhD з економіки, професор управління технологіями Талліннського технічного університету, Естонія, Норвегія; 

Є. Калюжнова – к. е. н., професор університету м. Редінг, Велика Британія, Директор Центру Євроазійських досліджень; 

Є.І. Степанов – д. філос. н., професор, головний науковий співробітник Інституту соціології РАН, Президент Міжнародної асоціації конфліктологів, Москва, РФ; 

Іренеуш Садовський – PhD з політичних наук, науковий співробітник Інституту політичних досліджень ПАН, Польща; 

Кеван Харріс – PhD з соціології, асистент-професор соціології Університету Каліфорнії в Лос-Анджелесі, США; 

І.В. Котляров – д.с.н., професор, директор Інституту соціології НАН Білорусі; 

Кімітака Мацузато – професор політичних наук Токійського університету, Японія; 

С.В. Костюкевич – к.с.н., старший науковий співробітник відділу соціології соціальної сфери Інституту соціології НАН Білорусі;

М.А. Шабанова – д. с. н., професор, зав. кафедри соціально-економічних систем та соціальної політики Науково-дослідного університету «Вища школа економіки», Москва, РФ; 

Миколай Павляк – PhD з соціології, асистент-професор соціології Варшавського університету; 

Моніка Еппінгер – PhD з антропології, асистент-професор соціології права Університету міста Сент-Луїс, США; 

Н.М. Зарубіна – д. філос. н., професор кафедри соціології Московського державного інституту міжнародних відносин (університету) МЗС РФ; 

Пал Тамаш – Ph.D. з соціології, професор соціології Університету Корвінус, Будапешт, Угорщина; 

Пітер Г. Соломон – професор політології, права та кримінології університету м. Торонто, Канада; 

С.О. Нефьодов – к. фіз.-мат. н., д. істор. н., професор Уральського федерального університету, Єкатеринбург, РФ;

Сальваторе Бабонес – PhD з соціології, асоційований професор соціології та соціальної політики Сіднейського університету, Австралія; 

Сара Вітмор – PhD з політичних наук, старша викладачка університету Оксфорд Брукс, Велика Британія; 

Тадеуш Кочовскі – д.ю.н., професор,  зав. кафедри господарського права Вроцлавського економічного університету; 

Чангзу Сонг – PhD з політичних наук, викладач університету м. Окленд, Нова Зеландія; 

С.О. Шавель – д.с.н., професор, головний науковий співробітник відділу соціології соціальної сфери Інституту соціології НАН Білорусі; 

Яцек Вєрчінські  – д.ю.н., професор, директор аспірантських програм факультету права і адміністрації Варшавського університету;

Марек Римза – професор соціології Варшавського університету;

Лукан Вей – PhD з політичних наук, професор політичних наук університету Торонто, Канада;

Шон Лохна – PhD з політичної економії, старший радник Міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України;

Пол Д’аньєрі – PhD з політичних наук, професор політичних наук університету Каліфорнії в Ріверсайді (США);

Емілі Больє – PhD з політичних наук, асоційований професор порівняльної політики Університету Кентуккі;

Деніел Федорович – DPhil з політичних наук, дослідник Університету Торонто. 


Copyright © 2020. Bulletin of the National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute". Politology. Sociology. Right.