oljournal.in.uasitemap

Політологія. Соціологія. Право №3-4 2015

Політологія. Соціологія. Право. №3-4 2015

Титульна сторінка

Зміст

ПОЛІТОЛОГІЯ

Слободян О. Ф.
Еволюція воєнно-доктринальних поглядів Російської Федерації (досвід пострадянського періоду)

Головка А. А.
Інститути громадянського суспільства в системі інформаційної безпеки України

Дахно О. Ю.
Територіальна цілісність держави як об‘єкт національної безпеки

Колюх В. В.
Політична відповідальність у контексті децентралізації влади в Україні

Олексенко В. О.
Оптимізація виборчої системи у контексті стабілізації політичної системи України

Шапошніков А. О.
Роль віртуальних держав/мікронацій у сучасній політиці

СОЦІОЛОГІЯ

Бавикіна В. М.
Генеза політичного акціонізму як соціокультурного феномену

Дутчак О. А.
Чинники радикалізації та роль дифузії репертуару протестних рухів у ескалації насильства

Кругляк М. Е.
Злочинність студентства підросійської України другої половини ХІХ – початку ХХ ст

Нікон Н.О.
Роль етнічних стереотипів у процесі формування толерантності на прикладі болгар Одещини

Пержун В. В.
Історична соціологія: становлення і розвиток в контексті соціокультурного буття ХХ ст.

Пиголенко І. В.
Політико-ідеологічні погляди українців та процес декомунізації

Радей А. С.
Нація як соціокультурний феномен. Аналіз дефініцій

Чорнописька Х. В.
Kонцептуалізація понять «соціальне сирітство» та «соціальні сироти» в науковому дискурсі

Яремчук С. С.
Oсобливості сучасної конфесійної структури України

Дембицкий С. С.
Разновидности эмпирической социологии: реконструкция исторического опыта

Солодько С. Ю.
Можливості застосування акторно-мережевої теорії до вивчення функціонування мережі виробництва міжнародних телевізійних новин на прикладі висвітлення військового конфлікту на Донбасі

ПРАВО

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Развадовський В. Й., Голосніченко І. П.
Реформуванння місцевого самоврядування як фактор наближення публічного управління до людини

Савчук Є. Ю.
Адміністративно-правове регулювання у сфері підприємництва в Україні на прикладі країн-членів ЄС

Іщенко В. В.
Об‘єкт та предмет адміністративних правопорушень у сфері оподаткування: доктринальні підходи

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВА

Чепульченко Т. О.
Рівність у праві: філософський вимір

ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛІСТИКИ

Михайлов В. О.
Перспективи удосконалення техніко-криміналістичного забезпечення розкриття злочинів

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Бевз С. І.
Співвідношення понять «організаційно-господарські відносини» та «державне регулювання господарської діяльності»

ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

Михайлов В. О.
Агресивна поведінка та злочинність, її види на сучасному етапі

Нікітенко В. М.
Порівняльна характеристика кримінальної відповідальності за фальсифікацію доказів за вітчизняним та зарубіжним законодавством

РЕФЕРАТИ


Copyright © 2024. Bulletin of the National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute". Politology. Sociology. Right.