oljournal.in.uasitemap

Політологія. Соціологія. Право №3 2010

Дубовик Н. А., Пугач В. Г.
Феномен сильної держави: теоретичні аспекти практичних проблем

Ларченко М. Л.
Особливості етнополітичної ситуації на пострадянському просторі і, зокрема, в незалежній Україні

Лихач Ю.
Електоральна поведінка етнічних меншин в посткомуністичних країнах Центральної і Східної Європи та СНД

Радей А. С.
Проблеми і перспективи реформування української бюрократії

Пиголенко І. В.
Роль та місце прикладної соціології в політичному житті суспільства

Шевель И. П., Казаков В. С.
Ральф дарендорф о социальных конфліктах

Мельниченко А. А.
Корупція як іманентна складова деформованих управлінських відносин: постановка проблеми

Базиленко А. К.
Державна підтримка громадських організацій інвалідів

Бацман О. С.
Тренінг як складова адаптаційного процесу в інтегрованих групах вищого навчального закладу

Вовкогон О. Ю.
Соціальна реабілітація як третинна профілактика наркозалежності та супутніх захворювань

Дікова-Фаворська О. М.
Освіта людей з функціональними обмеженнями здоров’я як фактор успішної інтеграції в суспільство

Романовська О. В., Добжанська М. О.
Якісна соціальна допомога сучасній українській жінці ‒ запорука ефективної соціальної політики у державі

Майструк Н. О., Лучаківська А. Р.
Проблеми сімей, що виховують дітей з обмеженими фізичними можливостями в сучасній Україні в контексті соціальної роботи

Мігалуш А. О., Волик Ю. О.
Вплив соціуму на девіантну поведінку дітей та молоді

Приходько Т. В., Товстоп’ят Я. Ф.
Особливості соціально-психологічної адаптації дитини-сироти до життя у прийомній сім’ї

Терещенко І. І., Резнікова Н. С.
Генеза та аналіз ефективності соціальної реклами в України

Гуріна О. О.
Правові принципи реалізації права на освіту у віддалених від адміністративних центрів територіях держави

Клименко Л. С.
Державна мовна політика як об’єкт теоретико – правового дослідження

Колісніченко К. С.
Особливості відновлення міжнародного правопорядку після завершення Першої світової війни

Олійник О. Б.
Статус юридичної риторики в епоху Середньовіччя та Відродження

Тараненко М. М.
Історія розвитку законодавства про кримінальну відповідальність за масові заворушення в Україні

Тімуш І. С.
Проблема "зняття" паралелізму об’єктивістських та суб’єктивістських підходів до праворозуміння

Чепульченко Т. О.
Деякі аспекти захисту прав і свобод неповнолітніх в Україні

Кравчук О. О.
Проблеми адміністративно-правового регулювання контролю за використанням державного майна та здійсненням функцій з управління цим майном

Цимбалюк В. С.
Інформаційне право – право інформаційного суспільства

Лук'янчиков Є. Д., Лук'янчиков Б. Є.
Засоби документування процесуальних дій та доказове значення результатів їх застосування

Петряєв С. Ю. , Трофименко М. В.
Щодо питання формування національної бази ДНК-даних в Україні


Copyright © 2023. Bulletin of the National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute". Politology. Sociology. Right.