oljournal.in.uasitemap

Політологія. Соціологія. Право №3 2009

Бежевець А. М.
Порівняльно-правовий аналіз категорії «інформація»

Вайнілович Н. А.
Волонтерська діяльність як фактор ефективної реалізації державної та недержавної соціальної політики

Голосніченко І. П., Денчук Р. О.
Адміністративно-правова охорона комунальної власності

Гуз А. М.
Діяльність центральних органів влади у галузі шкільної правової освіти (кінець ХХ ст. – початок ХХІ ст.)

Жовніренко С. Ю.
Професіоналізація як сучасний етап розвитку інституту соціальної роботи

Крижанівська О. П., Іванцова Л.
Лібералізація роботи з дітьми-інвалідами в Україні

Майструк Н. О.
Формування засад конфліктологічної парадигми у працях Г.Зіммеля

Мацко І. В.
Соціальна мобільність та іммобільність у сучасному мінливому суспільстві

Лук’янчиков Є. Д.
Форми взаємодії в процесі використання спеціальних знань

Осадчий В. І.
Становлення та розвиток кримінально-правової складової безпеки людини (короткий огляд деяких правових документів минулого та сучасності)

Пиголенко І. В., Бойко О. В.
Дискурс щодо державної політики у сфері соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в Україні

Приходько Т. В., Садикова Т. В.
Історичні витоки та соціологічне осмислення явища насильства в сім’ї: гендерний аналіз проблеми

Романовська О. В., Спано А. В.
Синдром «професійного вигорання» у спеціалістів з соціальної роботи

Співак І. В.
Вантажний митний комплекс як важливий елемент митної інфраструктури

Тараненко М. Г.
До причин поразки антиросійських визвольних змагань гетьмана І. Мазепи та українсько-шведського союзу 1708-1709 рр.

Чепульченко Т. О.
Феномен права в умовах демократичного розвитку суспільства

Шинкарук К.
Конструктивістська парадигма в дослідженнях міжнародних відносин: сутність і перспективи розвитку


Copyright © 2024. Bulletin of the National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute". Politology. Sociology. Right.