oljournal.in.uasitemap

Політологія. Соціологія. Право №2 2021

Політологія. Соціологія. Право. №2 2021

Титульна сторінка

Зміст

СОЦІОЛОГІЯ

Вольський О. М.
Вплив транзиту гегемонії на структури символічного насильства в капіталістичній світ-системі

Грищенко Н. І., Лясота Л. І.
Теорії міграції населення та їх значення для вивчення міграційних настроїв у ХХІ ст.

Пиголенко І. В.
Забезпечення якості польового етапу дослідження під час проведення соціологічних опитувань

Сідоричева Н. В., Тащенко А. Ю.
Культурна апропріація в соціальних відносинах

Соснюк Є. О.
Аналіз класичних та сучасних підходів до визначення структури політичної ідентичності

Цимбалюк Н. М., Лазаренко І. С.
Соціальне служіння церков як провайдер практик соціальної допомоги

ПОЛІТОЛОГІЯ

Багінський А. В.
Криза концепції «ліберального миру»

Барабаш О. В.
Питання термінування владних повноважень як маркер стратегій сучасного капіталізму: особливості ситуації в країнах Латинської Америки та Карибського басейну

Кравець М. С.
Філософія трансформаційних процесів інформаційного формату структури масової політичної культури

Никифоренко А. Р., Никифоренко Н. О.
Зовнішньополітична «самоізоляція» Російської Федерації як кремлівський наратив

Пасічний Р. Я.
Вплив сучасної російської пропаганди на країни Європи

Чубатенко О. М.
Тенденції розвитку виборчих технологій в Україні в умовах становлення інформаційного суспільства

ПРАВО

Антонюк О. М.
Правові засади здійснення реформи децентралізації органів виконавчої влади в Україні

Гуцу С. Ф.
Упровадження штучного інтелекту в трудові відносини: перспективи правового регулювання

Дяченко С. В., Гордієнко Т. С.
Розгляд цивільних справ за участю суду присяжних в Україні

Дяченко С. В., Завадко Д. О.
Приватні виконавці в Україні: правовий статус, проблеми та перспективи розвитку

Дяченко С. В., Мельник Т. Р.
Правовое регулювання діяльності присяжних у цивільному судочинстві

Зашупіна Ю. В.
Звільнення прокурорів як наслідок неуспішного проходження атестації в межах реформування прокуратури в Україні

Кирєєва І. В.
Загальна характеристика умов припинення права громадян щодо спеціального використання природних об’єктів

Козін О. В., Дяченко С. В.
Зловживання цивільними процесуальними правами

Косілова О. І.
Політична участь як форма реалізації політичних прав: теоретико-правовий дискурс

Костенко І. В., Білоусова К. В.
Поліцейські заходи в Україні: види та застосування

Коц Д. В.
Повноваження Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України щодо нормативно-правового регулювання захисту інформації з обмеженим доступом

Кузьмич О. Я.
Актуальні питання цивільно-правової відповідальності третіх осіб за порушення покладених на них обов’язків боржника

Мисливий В. А., Кліпановський А. П.
Безпілотний транспорт: проблеми правового регулювання

Паскар А. Л.
Роль суду в попередженні зловживань процесуальними правами учасниками цивільного процесу

Радчук О. П.
Окремі питання перевезення пасажирів та їх багажу в міжнародному автомобільному сполученні

Сидорчук В. В., Стоянов М. М.
Поняття процесуального статусу слідчого, його складники

Шаповаленко Є. В., Ємець О. М., Злагода О. В.
Мережевий додаток безпечного обміну інформацією (SIENA) як інструмент у протидії кримінальним правопорушенням


Copyright © 2023. Bulletin of the National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute". Politology. Sociology. Right.