oljournal.in.uasitemap

Політологія. Соціологія. Право №2 2020

Політологія. Соціологія. Право. №2 2020

Титульна сторінка

Зміст

СОЦІОЛОГІЯ

Гугнін Е. А.
Етнокультурні чинники геополітичного позиціонування України як об’єкта зовнішнього впливу

ПОЛІТОЛОГІЯ

Гергієва В. O.
Застосування ідей неореалізму та неоліберального інституціоналізму в ядерній політиці Ірану

Масик Ю. Р.
Етапи процесу євроінтеграції країн Балтії: досвід для України

Моргунюк О. М.
Позиціонування й функції політичних партій у консоціальних демократіях: теоретичний та емпіричний контексти

Руденко Ю. Ю.
Інтеграційний потенціал історичної пам’яті в контексті формування консолідаційної моделі національної ідентичності

ПРАВО

Василенко Л. П., Хоменко С. Н.
Проблемні аспекти застосування регресу в разі відшкодування роботодавцями шкоди, завданої їх працівниками

Герасименко Є. С.
До поняття та класифікації іноземних громадян та осіб без громадянства

Дмитренко С. О.
Адміністративно-правове забезпечення реалізації правоохоронної функції у сфері оподаткування: досвід Європейського Союзу та перспективи його адаптації в Україні

Костиря О. В.
Правова регламентація діяльності контролю держави порту (Port State Control)

Радчук О. П.
Окремі питання правового забезпечення лізингу повітряного транспорту

Сиза Н. П., Сизий І. І.
Реалізація змагальності сторін під час судового розгляду в кримінальному провадженні України

Сироїд Т. Л.
Діяльність Організації Об’єднаних Націй щодо протидії пандемії COVID-19

Шерстюк Г. М.
Зустрічний позов у публічно-правових спорах


Copyright © 2024. Bulletin of the National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute". Politology. Sociology. Right.