oljournal.in.uasitemap

Політологія. Соціологія. Право №1 2012

Титульна сторінка

Зміст

ПОЛІТОЛОГІЯ

Агарков О. А.
PR-технології в структурі соціально-політичного маркетингу

Андрійчук Т. С.
Сучасні концепції демократії у працях французьких дослідників

Гарбадин А. С.
Співвідношення концепту чужинця та політичної ідентичності у межах політологічного дискурсу

Ільтьо Г.
Роль молодіжних організацій в розвитку партійної системи та громадянського суспільства України

Кривенко С.
Семантика політичного дискурсу

Кутуев П. В.
Идеология либерализма: между мифом и политєкономическими рецептами

Ланюк Є.
Естетика і політика: форми взаємодії

Мокляк С. П.
Місце і роль воєнної складової в реалізації національних інтересів держав

Рахманов О. А.
Формування політичної суб'єктності власників крупного капіталу в Україні

Ярова Л. В.
Теоретико-прикладний аналіз соціальної політики в наукових дослідженнях вітчизняних і зарубіжних учених

СОЦІОЛОГІЯ

Васильчук Є. О.
Абсурдно-епатажні домінанти ідейного базису панк-субкультури

Заєць Д. О.
Уявляючи публічне: соціокультурна інтерпретація публічності міста

Мельниченко А. А.
Соціальна інженерія як фактор забезпечення стійкого розвитку соціальних систем

Тимошенко И. В.
Социально-психологическая характеристика объектов моббинга: обзор Современных зарубежных концепций

Кормилец А. С.
Рецензия на трёхтомное издание, посвящённое социальной поитике: «Советская социальная политика 1920-х – 1930-х годов: идеология и повседневность» М., 2007 г., «Советская социальная политика: сцены и действующие лица», М., 2008 г. И «Социальная политика и современность России: реформы и повседневность», М., 2008 г.

Михайлов В. С.
Сучасні підходи щодо дослідження китайсько-далекосхідного цивілізаційного світу

СОЦІАЛЬНА РОБОТА

Вольф О. О.
Роль глобальних, субрегіональних, національних інституцій громадянського суспільства у гуманізації політики щодо невиліковно хворих у деяких країнах світу та Україні

Савицький В. І.
До питання про предмет військової соціальної роботи

Шапошникова І. В.
Організація соціальної роботи в рамках соціалізації сучасної молоді

ПРАВО

Апончик Т. М.
Адміністративна реформа Польщі. Напрями змін і результати, як позитивний приклад для України

Бежевець А. М., Морєва К. І.
Безоплатна правова допомога: проблеми розвитку

Голосніченко І. П., Голосніченко Д. І., Денчук Р. О.
Розвиток місцевого самоврядування та його роль в управлінні комунальною власністю

Єгорова В. С.
Гарантії діяльності суддів судів загальної юрисдикції

Звягіна І. Н., Звягіна К. С.
Медіація в кримінальному процесі України

Золотарьова Н. І.
Земля як об'єкт правової охорони: питання сучасного стану

Лук'янчиков Є. Д., Лук'янчиков Б. Є.
Освідування особи – засіб інформаційного забезпечення розслідування

Мікуліна М.
Природність, фізичність, біологічність – детермінанти особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування фізичної особи

Полюхович В. І.
Державний контроль на фондовому ринку як форма реалізації організаційно-господарської функції державного регулювання

Стецюк І. В.
Наявність різнорідних наглядових функцій зумовлює необхідність двох органів нагляду у сфері цивільного захисту

Тараненко М. М.
Об'єкт масових заворушень


Copyright © 2024. Bulletin of the National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute". Politology. Sociology. Right.