oljournal.in.uasitemap

Політологія. Соціологія. Право №1 2011

Бочар І. В.
Діяльність норад: модель військово-політичного співробітництва в регіональній системі міжнародних відносин

Гольдштейн Д. М.
Зовнішня політика України у сфері міжетнічних відносин: гармонізація законодавства, громадський сектор, сепаратистські тенденції

Городня Н. Д.
Роль держави в піднесенні країн Східної Азії: уроки для України

Пержун В. В.
Ідеологія "чинного націоналізму" Дмитра Донцова: історія та сучасність

Полтораков О. Ю.
Концепція «співтовариства безпеки» в контексті теорії міжнародних відносин

Черкас Б.
Проблема Дарфуру крізь призму реакції міжнародних організацій регіону на рішення МКС

Жовніренко П.
Донбас і "донецькі" у сучаcній українській міфології: що маємо і що робити?

Шаповалова О. І.
Структурні параметри європейського безпекового простору у постбіполярний період

Шевченко М. Ф.
Політика як формотворчий чинник суспільної життєдіяльності

Кавун І. В.
Моббінг. Досвід европейських країн

Кантемирова Г. А., Кесаева Р. Э.
Социальное самочувствие неполных семей

Ковтуненко Е. С.
Методологія та методика побудови теорії трансформаційних процесів

Кутуєв П. В.
Дослідницька програма модернізації та її практичні імплікації

Майструк Н. О.
Глобальні комунікації та їх вплив на формування сучасних транскультурних феноменів

Пиголенко І. В., Пиголенко Ю. А.
Інформаційний простір та використання методу контент-аналізу в його дослідженні

Швець Д. Є.
Організаційна сутність соціального управління як суспільного феномену

Щербина В. М.
Багатомірне суспільство: проблеми діалогу культур

Яремчук С. С.
Вивчення релігії у міжнародних проектах із дослідження цінностей

Вольф О. О.
Взаємодія між державними та недержавними організаціями заради розвитку паліативної та хоспісної допомоги у печерському районі Києва

Димитрова Л. М., Асянова А. А.
Арт-терапія як сучасний метод інтеграції дітей з фізичними обмеженнями у суспільство

Савицька Л. І.
Фізичне виховання як соціальне явище і основний фактор гуманізації фізичної культури

Савицький В. І.
Особливості військової соціальної роботи з різними категоріями клієнтів

Слушаєнко В. Є.
Суспільне телерадіомовлення: європейський досвід та українські реалії

Титаренко І. О., Черевко Н. А.
Соціальна робота з сім'ями в сучасній Україні

Голосніченко І. П., Голосніченко Д. І
Теорія повноважень, їх легітимність та врахування потреб і інтересів при встановленні на законодавчому рівні

Гуріна О. О.
Історико-правовий аналіз становлення шкільництва і права на освіту в сільській місцевості України

Мусієнко Т.
До питання співвідношення енергетичного права та енргетичного законодавства України

Чепульченко Т. О.
Права людини в ісламі

Васильченко О. П.
Теоретико-методологічні проблеми визначення поняття джерел конституційного права України

Москаленко С. О., Горбатюк В. В.
Інститут президента України в механізмі стримувань і противаг у системі розподілу влади

Кравчук О. О.
Проблеми правового регулювання процедур закріплення державного майна на праві оперативного управління та господарського відання

Баранов-Мохорт С. М.
До питання дефінітивної невизначенності поняття «фінансовий контроль»

Золотарьова Н. І.
Співвідношення виконавчої влади та адміністративної діяльності

Теремцова Н. В.
Актуальні питання дослідження поняття стадії бюджетного процесу в Україні (методологічні засади)

Баранов О.
Правовий режим оброблення персональних даних державних службовців

Шамшина І. І.
Правовий статус організацій роботодавців як суб’єктів трудового права

Бежевець А. М.
Правові проблеми встановлення вікового цензу при усиновленні та шляхи їх подолання

Чутчева О. Г.
Актуальні проблеми визначення категорії «сім’я» у праві соціального забезпечення

Лук’янчиков Є. Д., Лук’янчиков Б. Є.
Класифікація засобів інформаційного забезпечення розслідування

Осадчий В. І.
Предмет злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту

Петряєв С. Ю.
Характеристика форм фальшивомонетництва та осіб, що його вчиняють

Тараненко М. М.
Законодавство зарубіжних країн про кримінальну відповідальність за масові заворушення


Copyright © 2024. Bulletin of the National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute". Politology. Sociology. Right.