oljournal.in.uasitemap

Політологія. Соціологія. Право №1 2010

Бородюк К. В.
Громадянське суспільство: чинники формування

Іпатов Е. Ф., Павловський В. В.
Реалії та суперечності партійного лідерства в українському суспільстві: політологічний аспект

Ларченко М. Л.
Національна ідея як засіб гармонізації міжетнічних взаємин

Осташ Н. І.
Досвід асиметричного співіснування Канади та США і можливості його проекції на українсько-російські відносини

Терещенко І. І.
Інноваційна політика держави як фактор розвитку людини

Шаповалова О. І.
Політичне значення східного партнерства Європейського Союзу для України

Шинкарук К. О.
Вплив Росії як "значущого іншого" на формування зовнішньополітичної ідентичності України

Горбань Ю. А.
Соціологічний аналіз структури української нації в науковому доробку Микити Шаповала (початок ХХ ст.)

Зіньковський Ю. Ф., Мірських Г. О.
Соціальні та психологічні елементи сучасної освітньої парадигми

Терещенко І. І., Зубенко Д. В.
Ідея всебічного розвитку особистості у теоретичних та практичних аспектах соціальної роботи

Майструк Н. О.
Розробка проблем суспільних трансформацій у концепції життєвих шансів Ральфа Дарендорфа

Пиголенко І. В., Раптова О. М.
Кредитна залежність – хвороба сучасного суспільства

Савицький О. В.
Суспільнофеноменальна суть фізичної культури

Савицька Л. І., Аврахов В. О.
Культурно-соціологічний аналіз здорового способу життя

Трепачко Д. Ю.
Особливості застосування контент-аналізу в дослідженнях новинних повідомлень ЗМІ

Щербина В. М.
Трнасформація соціальних моделей здорового способу життя в умовах сучасності: принцип різноманітності

Щербина В. В.
Розпад (декомпозиція) модерну: три віхи кризи

Верес М. М.
Правові засади організації та діяльності професійних спілок в умовах держави гетьмана П. Скоропадського

Єгорова В. С.
Обов’язки суддів судів загальної юрисдикції

Кравчук О.
Проблеми правового регулювання деяких адміністративних процедур у сфері управління майном державної та комунальної власності

Міхеєв М. В.
Правові аспекти кадрового забезпечення участі працівників міліції України в міжнародних миротворчих операціях

Попов К. Л.
Вікові характеристики жертв шахрайства

Чепульченко Т. О.
Соціальна відповідальність: поняття та сутність


Copyright © 2023. Bulletin of the National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute". Politology. Sociology. Right.