oljournal.in.uasitemap

Політологія. Соціологія. Право. №4 2019

Титульна сторінка

Зміст

СОЦІОЛОГІЯ

Бірюкова М. В.
Мобільні месенджери як технології сучасної self-взаємодії у фокусі цифрової соціології

Василець О. І., Казьмірова О. М.
Інституціоналізація медіації як завдання державної політики інтеграції щодо соціальних інновацій

Zasoba I.
Soviet-Cuban messages during the missile crisis: controlling an ally

Kiryukhin D. І.
Outmigration from Ukraine: losing brains and brawn

Коломієць Т. В., Василець О. І.
Вплив урбанізації на трансформацію гендерних ролей

Кругляк М. Е., Петрожалко В. В.
Сексизм у комп’ютерних іграх

Пиголенко И. В.
Предпринимательские знания как составляющая подготовки инженера

Полтораков О. Ю.
Соціологія військового полону в сучасних воєнно-соціальних контекстах

Руссу Д. Е.
Феномен автомобільності в соціологічному дискурсі

Цимбалюк Н. М., Семічасна І. І.
Інформаційний потенціал реклами робочих професій в Інтернеті

ПОЛІТОЛОГІЯ

Багінський А. В.
Правосуддя перехідного періоду: поняття та функції

Купін А. П.
Правове забезпечення прав і свобод вимушених переселенців в Україні

Пашаєва К. Ф.
Грузія в політиці Сполучених Штатів Америки щодо Південного Кавказу в постбіполярний період

Рудень Д. М.
Політико-правові засади державного фінансування політичних партій в Україні

Яковлєва Н. І., Коломієць Т. В., Северинчик О. П.
Президентські та парламентські виборчі кампанії в умовах однорічних електоральних циклів доби незалежності України

ПРАВО

Ананьєва Є. А.
Проблемні питання правового забезпечення дохідної частини бюджетів об’єднаних територіальних громад

Зливко С. В., Сикал М. М.
Нормативно-правове забезпечення формування кадрів для пенітенціарної системи України

Коротун О. М.
Адміністративно-правовий статус суб’єктів публічної адміністрації, що забезпечують охорону прав інтелектуальної власності

Ламбуцька Т. О.
Повноваження головуючого як керуючого в судовому провадженні першої інстанції крізь призму кримінального процесуального законодавства

Лук’янчиков Є. Д., Лук’янчиков Б. Є., Петряєв С. Ю.
Використання спеціальних знань у кримінальному провадженні

Олійник А. Ю., Кеда І. В.
Поняття гарантій реалізації конституційної свободи особи на підприємницьку діяльність в Україні

Риндюк В. І.
Правотворчість як вид юридичної діяльності: праксеологічний аспект

Уберман В. І., Васьковець Л. А.
Європейське законодавче регулювання скидання забруднюючих речовин та проблеми його імплементації Україною

Цирфа Г. О.
Нові законодавчі категорії та нові можливості для вдосконалення системи соціального захисту осіб із статусом ветеранів війни

Шпомер А. І., Пророченко В. В.,
Правові проблеми визначення поняття, змісту та форм державної допомоги суб’єктам господарювання


Copyright © 2024. Bulletin of the National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute". Politology. Sociology. Right.