oljournal.in.uasitemap

Політологія. Соціологія. Право №3-4 2014

Політологія. Соціологія. Право. №3-4 2014

Титульна сторінка

Зміст

СОЦІОЛОГІЯ

Бова А. А., Беленок А. А.
Представления студенческой молодежи об опасных местах г. Киева

Дукач Ю. О.
Мережевий підхід в науковому доробку Баррі Веллмана: експлікація та оцінка

Житник М. М.
Благодійність в соціально-філософській ретроспективі та перспективі

Калінін В. Ю.
Концепт кризи у світ-системному аналізі

Кожекіна Л. Ю.
Перспективи застосування якісних методів до дослідження політичної ресоціалізації в умовах перехідного суспільства

Коломієць Т. В.
Соціологічна концепція В.Старосольського в контексті проблемного поля модерності

Коржов Г. О.
Між нацією та Європою: у пошуках нових ідентифікацій

Кучуран А. М.
Соціальне структурування та процеси регіоналізації: концептуальний підхід

Лапіна В. В.
Особливості соціологічних досліджень консьюмеризму як соціокультурного явища

Маулік С. С.
Соціальний феномен Сінгапуру як результат інноваційної політики Лі Куан Ю

Одарич С. В.
Історико-соціологічний вимір комунікації: соціальні наслідки сократичного методу узгодження загальних понять

Осипчук А. Д.
До питання теоретичного синтезу в сучасній соціології

Пиголенко І. В.
Стан та перспективи використання методу exit-poll під час проведення виборів

Сергієнко Є. В.
До проблеми необхідності соціологічного дослідження «несоціологічного» сенсу життя

Середа Ю. В.
Социальная мобильность в условиях трансформаций: пример украинского общества

Судин К.
Український націоналізм в Донецьку: між реальними настановами та віртуальними ідентичностями

Фінько А. Є.
Проблема етичної відповідальності: політичні і соціальні аспекти

Шульга О.
Політичний та релігійний домени символічного універсуму

Якубін О., Пікалюк Д.
Деякі теоретичні аспекти вивчення соціальних інновацій: поширення, закріплення, вимірювання

Яцишин У. В.
Теоретико-методологічні ремарки до дослідження процесу секуляризації в Україні

ДОПОВІДІ НА МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ З СОЦІОЛОГІЇ «ДЕРЖАВА ТА ГЛОБАЛЬНІ СОЦІАЛЬНІ ЗМІНИ:
ІСТОРИЧНА СОЦІОЛОГІЯ ПАНУВАННЯ ТА СПРОТИВУ В ЕПОХУ МОДЕРНУ» (м. Київ, 26-27 листопада 2015 р.)

Цимбалюк Н. М.
Модернізація освітньої політики: культурно - мистецький контекст

Shestakovskyi O. P.
Values, behavior and political activism: a review of some mechanisms

ПОЛІТОЛОГІЯ

Матлай Л. С.
Нова публічна дипломатія у світовому сприйнятті образу держави (на прикладі Республіки Корея)

Яковлєва Н. І.
Особливості політичної комунікації в умовах українських внутрішньодержавних криз

ПРАВО

Чепульченко Т. О.
Принцип рівності у праві як регулятор суспільних відносин: генеза та загальна характеристика

Гожій І. О.
Проблеми правового регулювання статусу внутрішньо переміщених осіб

Єгорова В. С.
Деякі питання правосуб’єктності суддів судів загальної юрисдикції

Голосніченко Д. І., Довжик А. М.
Оплата праці: проблеми та шляхи вирішення

Реферати


Copyright © 2024. Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право.